Serveis

Serveis de Neteja

logo Serlimka

Pàrquings

Eficàcia, professionalitat, dedicació i maquinària adaptades per a aquest servei de neteja i manteniment. Oferim un servei 24h d'urgència.

logo Serlimka

Comunitats de veïns

Manteniment complet i personalitzat de les instal·lacions de cada comunitat o mancomunitat de veïns.

logo Serlimka

Naus i recintes industrials

Servei integral. Tenim tota la maquinària apropiada per a tot tipus de sòls, sostres, altells, prestatgeries i recintes exteriors.

logo Serlimka

Oficines i despatxos

L'objectiu: Bona presència del seu negoci i un bon ambient laboral mitjançant un manteniment de neteja detallat del lloc de treball.

logo Serlimka

Vidres i persianes

El nostre manteniment de neteja de vidres i persianes abasta un gran àmbit de possibilitats. Tenim les eines necessàries.

logo Serlimka

Clíniques i Centres Sanitaris

Neteja i desinfecció mitjançant els millors bactericides i deshigienizantes del mercat per aconseguir la major eficàcia en els resultat

logo Serlimka

Residències

Adaptem la planificació aportant al seu torn els productes adequats de neteja i desinfecció que aquests centres requereixen.

logo Serlimka

Neteges en alçades

La neteja de façanes i vidres en alçada requereix de l'ús de grues, elevadors i el personal que la realitzi ha de ser especialista per oferir les màximes garanties de seguretat.

logo Serlimka

Centres públics

Oferim satisfer totes les necessitats d'aquest sector com horaris, manteniment i reparacions urgents, col·laboració i atenció personalitzada.