Compromís amb el medi ambient.

Serlimka

A Serlimka som totalment conscients que totes les activitats industrials tenen una repercussió directa en el medi ambient. A més, en l’actualitat hi ha una creixent sensibilització de la societat en preservar el medi natural, és per això que la nostra empresa s’ha dotat d’un sistema de gestió ambiental amb un fonament clar, la responsabilitat de custodiar el medi ambient.

Utilitzem mètodes de producció d’allò més eficaços, evitant abocaments i emissions, minimitzant residus i facilitant, per descomptat, el reciclatge.

Som conscients que una empresa de les dimensions i característiques de Serlimka, és a dir, una empresa dedicada i especialitzada en la neteja i higiene, és molt important que tingui una sensibilització especial amb l’entorn.

És per això, que tot el nostre personal està totalment actualitzat en els avenços tecnològics relacionats amb la conservació del medi ambient, aplicant protocols, procediments i les metodologies més avançades en el sector de la neteja.

Amb nosaltres, la neteja és pura neteja.